Strona Główna

SKS czyli Szkolny Klub Sportowy

SKS czyli Szkolny Klub Sportowy

 W każdą sobotę od 12.00 do 13.00 i w każdą środę od 15.00 do 16.00 odbywają się zajęcia sportowe SKS finansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Małopolska"

Zespół Szkół w Jońcu uczestniczy w akcji 1% odpisów prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Małopolska".

Wszelkie informacje na temat akcji oraz program do rozliczenia znajduje się na stronie" www.spsm.edu.pl

Strona główna

 

Mottem pracy Kadry Pedagogicznej i uczniów Zespołu Szkół w Jońcu niech będą słowa znajdujące się na tablicy wmurowanej w ścianę dzwonnicy kościoła parafialnego w XVIII wieku na polecenie Księcia Michała Poniatowskiego:

 

 

 

Czytać, pisać, rachować, ucz się z tej tablicy.

Pomogą ci do tego proboszcz, pan, rodzice.

Chceszli dokładniej poznać tę naukę walną.

Wraz z inszemi książeczke masz parafialną.

Korzystaj z daru, któryć czyni rząd krajowy.

Będziesz z niego majętny, gospodarny, zdrowy."

 

 

Zespół Szkół w Jońcu

23 661 60 34